Diriginte de Santier

Diriginte de Santier este persoana fizica insarcinata de catre investitor (beneficiar) cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.

Diriginte de Santier si Inspector de Santier sunt una si aceeasi persoana, conform Ordinului nr. 448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea inspectorilor de santier, care schimba denumirea de Diriginte de santier in Inspector de santier.

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (prin Norme Metodologice, cap.VI,sect.1,art.800,pct.2) impune obligativitatea urmaririi executiei lucrarilor printr-un diriginte de santier autorizat. Acesta raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti. Dirigintele de specialitate raspunde fata de organele abilitate ale statului pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.

Pret Diriginte de Santier:
2.000 lei (pentru locuinte individuale)

Pe toata durata contractului, Dirigintele de Santier are urmatoarele obligatii si raspunderi:

II. In perioada executiei lucrarilor:

- Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare
- Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru pentru constructii
- Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic
- Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica
- Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante

- Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese verbale in faze determinante, procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.
- Informeaza investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de masuri
- Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor, si/sau masurilor dispuse de proiectant
- Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale

III. La receptia lucrarilor: